Štvrtok, 25. február 2021
Jasno  4,7 °C
Mimoriadne správy

Čo so smeťami, keď sú všetky koše plné?

 Seocentrum  23. december 2020  181
Čo so smeťami, keď sú všetky koše plné?

Globálna produkcia odpadu od obdobia priemyselnej revolúcie prudko vzrástla. Ľudia sú schopní spotrebovať veľké množstvo hnuteľného tovaru, pretože vďaka hromadnej výrobe je relatívne lacný. Toto nadmerné spotrebiteľské správanie však vedie aj k nadmernému množstvu odpadu, čo zase spôsobuje veľa problémov v oblasti životného prostredia.


A nielen to. Znižovanie a správne nakladanie s domácim odpadom aj jeho produkciou je dôležité aj pre zdravie a hygienu vašej rodiny a vašich susedov. V dnešnom článku sa budeme venovať tipom a trikom, ako doma efektívnejšie nakladať s odpadom a ako zredukovať jeho produkciu, aby vaše koše neboli vždy plné.


Separujte


Celkom zrejmým, ale stále nie úplne adaptovaným spôsobom, ako zlepšiť domáce odpadové hospodárstvo, je efektívne triediť odpad. Mnoho ľudí stále používa iba jeden odpadkový kôš, kde zhromažďuje všetok svoj odpad. Miešanie viacerých druhov odpadu je však značný problém, pretože to sťažuje recykláciu. Dochádza k zbytočnému plytvaniu.


Navyše, ak sa toxický odpad likviduje do normálneho odpadu, mohlo by to viesť k vážnej kontaminácii pôdy a znečisteniu vody, pretože tieto toxické látky môžu nakoniec skončiť na skládkach a nie v špeciálnych zariadeniach na spracovanie. Preto sa vždy, keď produkujete odpad, pokúste čo najlepšie separovať, aby sa recyklácia mohla vykonávať efektívne. Vďaka  tomu sa zlepší aj  vaša ekologická stopa. Zaobstarať si vhodné koše už dávno nie je problém, ponuka trhu je obrovská. Napríklad aj tu  https://www.ferex.sk/odpadkove-kose nájdete všetko, čo si len srdce ekologicky uvedomelého producenta odpadu môže priať. 


Vytvorte kompostovisko


Ak máte záhradu, optimálnym spôsobom nakladania s organickým domovým odpadom je vytvorenie kompostoviska. Je to pohodlné riešenie,pretože v ňom môžete zlikvidovať všetok zeleninový a ovocný odpad. Tento druh odpadu mikroorganizmy úplne rozložia a zmizne úplne prirodzeným spôsobom. Samozrejme, nie každý býva v dome, ktorý vytvorenie kompostoviska umožní. Tu nastupujú na scénu kompostéry, ktoré sú navrhnuté na použitie priamo v domácnosti.


Namiesto konvenčného hnojiva používajte kompost


Aby sme to ešte vystupňovali, konečný produkt procesu kompostovania použite ako prírodné hnojivo pre vaše rastliny vo vašej záhrade.  Ak tak urobíte, nemusíte používať konvenčné hnojivá, pretože často obsahujú škodlivé chemikálie, ktoré môžu následne viesť k znečisteniu pôdy a vody. Použitím tohto druhu prírodného hnojiva môžete nielen vylepšiť svoju ekologickú stopu, ale z dlhodobého hľadiska môžete ušetriť aj značné množstvo peňazí.


Nekupujte batérie na jedno použitie


Nepoužívajte jednorazové batérie. Nabíjateľné batérie možno opakovane použiť, čím šetríte prírodné zdroje a bojujete proti ich vyčerpaniu. Batérie navyše často obsahujú prvky, ktoré môžu byť pre systém životného prostredia toxické. Dbajte teda na to, aby ste ich zlikvidovali v súlade s miestnymi predpismi o zneškodňovaní odpadu a nevhadzujte ich do domového odpadu!


 


Balená vodazdroj: ericlefrancais/shutterstock.com


Vyhýbajte sa balenej vode


Používanie balenej vody je v mnohých krajinách sveta stále celkom bežné. Obzvlášť použitie vody balenej v plastovej fľaši je však dosť veľkým environmentálnym problémom, pretože znamená produkciu nadmerného množstva nepotrebného plastového odpadu.V mnohých regiónoch dokonca ani nie je potrebné používať balenú vodu, pretože kvalita vody z vodovodu je vynikajúca. Ak žijete v jednom z týchto regiónov, používajte vodu z vodovodu namiesto balenej vody, aby ste znížili svoju produkciu odpadu. Ak žijete v regióne so zlou kvalitou vody, uprednostnite vodu v sklenených fľašiach. Je to rozhodne ekologickejšie a vám sa doma tiež nehromadí odpad.


Namiesto papiera používajte elektronické médiá


V záujme zníženia množstva papierového odpadu je dôležité, aby ste  prešli z fyzickej tlače na elektronické médiá. V súčasnej dobe už vo väčšine prípadov nie je potrebné vytlačiť dokumenty na papier. Preto aj pri najbližšom zvažovaní kúpy knihy sa rozhodnite namiesto papierovej verzie pre e-book. Aj tým znížujete svoju ekologickú stopu a šetríte prírodné zdroje.


Vytvorte si stravovací - zásobovací plán


V globálnom meradle, najmä v bohatom západnom svete, sa každý deň míňa obrovské množstvo jedla, zatiaľ čo mnoho ľudí trpí súčasne hladom. Aby ste sa vyhli takémuto zbytočnému plytvaniu potravinami, mali by ste začať používať stravovací plán. Vďaka tomu budete presne vedieť, čo musíte každý deň alebo týždeň kúpiť. Ušetríte si kúpu veľkého množstva jedla, ktoré nakoniec skončí v koši. Vytvorenie tohto plánu hoci na smartfóne, alebo notebooku namiesto papiera by ešte viac vylepšilo vašu ekologickú stopu, pretože by ste šetrili aj papier.


 


Jahody balené v plastezdroj: Komsan Loonpron/shutterstock.com


Vyhýbajte sa plastovým obalom


Produkcia plastového odpadu je jedným z našich najväčších environmentálnych problémov, s ktorým musíme bojovať ako ľudstvo. Plastový odpad nielenže končí oceáne a vedie k značnému znečisteniu vody, ale prispieva aj ku globálnemu otepľovaniu, pretože veľká časť plastového odpadu sa spaľuje, čo vedie k emisiám škodlivých skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý.


Plastovému odpadu sa môžete vyhnúť pri mnohých príležitostiach v každodennom živote. Napríklad nekupovať veci ktoré sú vyrobené z plastu alebo tiež zabalené v nadmernom množstve plastu, kedykoľvek je to možné. Okrem toho sa vyhýbajte jednorazovým plastovým pohárom. Odhaduje sa, že v globálnom meradle sa každý rok použije okolo 500 miliárd jednorázových pohárov. Určite si viete predstaviť problém, ktorý z toho vyplýva.


Nepoužívajte jednorazové taniere a príbory


Aby ste ešte viac vylepšili svoju ekologickú stopu, snažte sa vyhnúť jednorazovým tanierom a príborom a v záujme redukovania plastového odpadu radšej voľte opakovane použiteľné verzie. Ak nevyhnutne potrebujete jednorazové  príbory a taniere, aspoň použite biologicky odbúrateľné verzie namiesto plastových, aby ste znížili negatívny dopad na  životné prostredie.


Vyhýbajte sa jednorazovým nákupným taškám


Keď idete nakupovať, skúste namiesto použitia jednorazových plastových tašiek priniesť vlastnú látkovú tašku na opakované použitie. Týmto spôsobom môžete do značnej miery znížiť množstvo plastového odpadu, ktorý produkujete. Okrem toho môžete tiež ušetriť trochu peňazí, pretože plastové tašky už väčšinou nie sú zadarmo. Toto je dobrý signál regulačných orgánov, pretože môže mnohým ľuďom zabrániť v používaní jednorazových plastových tašiek. Malo by sa však zvážiť ešte ďalšie zvýšenie cien plastových tašiek, aby sa ľudia ešte viac motivovali, aby si nosili svoje vlastné tašky.


Odporúčanie na záver


Vo všeobecnosti by sme sa mali pokúsiť znížiť produkciu odpadu v každej oblasti svojho každodenného života, kedykoľvek je to možné. Odpad je škodlivý pre environmentálny systém, pretože jeho spaľovanie vedie k významným úrovniam emisií skleníkových plynov. Odpad, ktorý končí na skládkach, môže navyše viesť k znečisteniu pôdy a tiež k znečisteniu podzemných vôd. 


Existuje mnoho spôsobov, ako znížiť produkciu odpadu v každodennom živote. Stačí si položiť otázku, aký vplyv má naše správanie na prostredie. To bude stačiť na zistenie, či sa správame pri produkcii odpadu udržateľne, alebo či by sme mali vykonať zmeny v záujme zlepšenia svojej ekologickej stopy.


Zdroj informácií: https://www.wikihow.life/Manage-Your-Home-Waste