Utorok, 16. júl 2024
Mimoriadne správy

Aké výhody prináša pracovná zdravotná služba?

 Seocentrum  28. jún 2024  146  
Aké výhody prináša pracovná zdravotná služba?

Medzi povinnosti zamestnávateľov patrí aj zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, na akom pracovisku v rámci firmy pracujú. Aby však bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nebola len teóriou, zamestnávateľom môže pomôcť pracovná zdravotná služba.


Čo je pracovná zdravotná služba, na čo sa zameriava a čo je jej cieľom?


Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľov, ktorá sa týka oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Tím pracovnej zdravotnej služby vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami na jednotlivých pracoviskách a tiež v rámci posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe preventívnych lekárskych prehliadok týkajúcich sa práce.


Ide o systém preventívneho prístupu k výskytom pracovných úrazov, či chorôb z povolania, napríklad rozšíreného karpálneho tunela. Vo vzťahu k práci je cieľom zachovanie zdravotnej spôsobilosti a práceschopnosti zamestnancov.


Všeobecné výhody pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnávateľov


Ako sme už spomenuli, pracovná zdravotná služba je o preventívnom prístupe. Práve prevencia je totiž najúčinnejší spôsob, ako čo najviac minimalizovať množstvo pracovných úrazov, či riziko vzniku chorôb z povolania.


Z ekonomického hľadiska je prevencia menej nákladná ako liečba (a aj prípadná pokuta). Zároveň tiež platí, že vďaka pracovnej zdravotnej službe je možné zvýšiť produktivitu práce, keďže sa eliminuje nízky pracovný výkon spôsobený zdravotnými dôvodmi.


Čo vás možno prekvapí je, že vďaka pracovnej zdravotnej službe sa môže znížiť aj fluktuácia zamestnancov a zvýšenie ich lojality. Zvyčajne sa totiž zlepšia pracovné podmienky, čo zamestnanci dokážu oceniť.


Zdroj obrázka: Autor:
sorapop / Stock.adobe.com